- JURIS REAL MTB MARATON KAMENICE NAD LIPOU -

Zúčastněte se 19. ročníku tradičního maratonu i vy!

datum:

22. 6. 2024

místo:

Kamenice nad Lipou, 20 km od Pelhřimova směr J. Hradec

web:

www.mtbkamenicenl.cz

pořadatel:

Město Kamenice nad Lipou a Velosport Valenta Pelhřimov

kontakt:

Tomáš Tesař, tel: 607 933 091

Richard Valenta, tel: 565 323 026                                       poradatel@mtbkamenicenl.cz

trať:

středně obtížná trať vhodná pro aktivní účastníky závodů i pro příchozí, jede se převážně lesním komplexem Troják, převažují lesní a polní cesty z části asfalt 

trasy:

A: MTB maraton – 50 km, převýšení 860 m

B: HOBBY závod  – 27 km, převýšení 340 m

prezentace:

sobota 22. 6. 2024, 8:00 – 10:15 / fotbalový stadion Vlasty Buriana Kamenice nad Lipou

start:

Náměstí Československé armády v Kamenici nad Lipou (u zámku) 

10:30 – trasa A: 50 km                                                        11:00 – trasa B: 27 km 

cíl:

Pláž koupaliště Kamenice nad Lipou

časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je 14:00 hod.

vyhlášení vítězů:

14:00 – Pláž u koupaliště – prostor cíle

ceny:

kategorie MH: 1.- 5. místo poháry a věcné ceny

ostatní kategorie: 1.- 3. místo poháry a věcné ceny

přihlášky:

– online přihláška na www.mtbkamenicenl.cz 

– na místě při prezentaci

kategorie:

MTB maraton – 50 km HOBBY závod – 27 km

MJ

MH 

M1

M2

M3

M4

ZH

Z1

Z2

junioři (2006-2009, nutný souhlas rodičů)

muži 19-29 let (1995-2005) – hlavní závod

muži 30-39 let (1985-1994)

muži 40-49 let (1975-1984)

muži 50-59 let (1965-1974)

muži 60 a více let (1964 a starší)

ženy 15-29 let (1995-2009) – hlavní závod

ženy 30-39 let (1985-1994)

ženy nad 40 let (1984 a starší) M-DĚTI

Z-DĚTI

MJ

M1

M2

M3

M4

Z1

Z2

Z3 žáci do 15 let (2009 a mladší)

žákyně do 15 let (2009 a mladší)
NUTNÝ SOUHLAS RODIČŮ A DOPROVOD OSOBY STARŠÍ 18 LET

junioři (2006-2008, nutný souhlas rodičů)

muži 19-34 let (2005-1990)

muži 35-49 let (1989-1975)

muži 50-59 let (1974-1965)

muži 60 a vice let (1964 a starší)

ženy do 15-25 let (1999-2009, u mladších 18ti let nutný souhlas rodičů)

ženy nad 26-35 let (1989-1998)

ženy nad 36 let (1988 a starší)

startovné:

– 450 Kč – 350 Kč

Startovné zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, čipovou časomíru a zpracování výsledků,  občerstvení na trati (maraton – 2 občerstvovací stanice, hobby – 1 občerstvovací stanice) a v cíli závodu, poukázku na jídlo, dvě poukázky na pití (pivo – limo), mytí kol.

Startovné lze uhradit přes registrační systém: www.registrace.onlinesystem.cz 

Přihlášení je možné zrušit pouze písemně (dopis, e-mail) a to nejpozději do 20. 6. 2024. 

Storno poplatek je 50,- Kč. 

V případě zrušení po 21. 6. 2024 či neúčasti v závodě se startovné nevrací.

časomíra:

– výsledkový servis a čipovou časomíru zajišťuje firma onlinesystem.cz

– výsledky se budou průběžně zveřejňovat v cíli závodu, – oficiální výsledky budou zveřejněny na webu závodu a v cíli

 

 

Závěrečná ustanovení:

 • účast závodníků mladších 15 let včetně pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let
 • účast závodníků mladších 18 let pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce
 • podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrady
 • závodník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
 1. Bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č. 294/2015 Sb.
 2. Závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost
 3. Závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně připevněnou plnou ochrannou přilbu, stanoveným způsobem připevněn čip na botě a na řídítkách startovní číslo (nesplnění některé podmínky – diskvalifikace)
 4. Účastníku závodu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 5. Bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 6. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád Svazu cyklistiky pro MTB závody
 7. Závodník souhlasí s tím, aby pořadatel zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna ani sdělována nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb.
 8. Výsledkové listiny budou neprodleně vyvěšovány v prostoru cíle a po podpisu hlavního rozhodčího budou považovaný za definitivní.

Doporučení pořadatele účastníkům závodu: před závodem uzavřít pojistku a absolvovat lékařské vyšetření.

- JURIS REAL MTB MARATON -

Závod 50 km

od 10:30
Startovné 450 Kč

Závod 26 km

od 11:00
Startovné 350 Kč